Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW | ROK RZEKI WISŁY

Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW

kiedy: 24 listopad – 22 grudzień 2017

gdzie: Warszawa

kto: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

kontakt: dyrektor@bg.pw.edu.pl

opis: Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej – wystawa planszowa


Wystawa planszowa prezentująca rzekę Wisłę w zbiorach specjalnych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Celem wystawy, poza pokazaniem znaczenia rzeki Wisły w ujęciu historycznym, jest popularyzacja zasobów Biblioteki Głównej PW mało znanych a ciekawych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego (fotografia, rękopisy, książki).