Wiślany Festyn Przyrodniczy | ROK RZEKI WISŁY

Wiślany Festyn Przyrodniczy

kiedy: 16 września 2017

gdzie: Taras widokowy Wisły im. Michała Kokota Łek Osiek nad Wisłą

kto: Stowarzyszenie Nasze Silno

kontakt: Marek Skowroński; st@naszesilno.org

opis: Festyn w gminie Obrowo na tarasie widokowym w miejscowości Osiek nad Wisłą, z rozległym widokiem na dolinę Wisły. Spotkanie w formie zabawy połączonej z edukacją o tematyce ochrony przyrody nadwiślańskiej.


Wiślany Festyn Przyrodniczy, to impreza w ramach realizacji zadania publicznego powiatu toruńskiego mająca na celu lepsze poznanie zasobów przyrodniczych Nieszawskiej Doliny Wisły oraz zbudowanie przekonania wśród mieszkańców miejscowości nadwiślańskich o wyjątkowości obszarów, będących w sąsiedztwie miejsca ich zamieszkania