„Wiślany krajobraz” | ROK RZEKI WISŁY

„Wiślany krajobraz”

kiedy: 7 kwietnia 2017 r., godz. 11.00

gdzie: Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie

kto: Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka, tel.: al. 3 Maja 2, 86-200 Chełmno, 56 676-14-54

kontakt: Marzanna Pieniążek, email: dyrektor@mbpchelmno.net, tel.: 56 676-14-54

opis: Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.: "Wiślany krajobraz". Prace wraz z metryczką należy składać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży do 31 marca 2017 r. (piątek). Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 11.00

url: http://www.mbpchelmno.net/


Organizując konkurs pt.: „Wiślany krajobraz” pragniemy przyłączyć się do ogólnokrajowych obchodów „Roku Rzeki Wisły 2017”.
Warunki konkursu: samodzielne, indywidualne przedstawienie poprzez dowolną technikę i dowolne elementy fauny, flory lub architektury piękna nadwiślańskiego krajobrazu, format – A3, oryginalność, pomysłowość, estetyka, różnorodność użytych materiałów.
Cel konkursu: rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni, kreatywności oraz rozbudzenie i poszerzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań krajobrazem i turystyką naszego regionu. Poza tym przystąpienie do ogólnokrajowych obchodów Roku Rzeki Wisły. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu, zgodą na przetwarzanie i publikację danych osobowych związanych z konkursem.
Prace wraz z metryczką (imię i nazwisko, przedszkole bądź szkoła, klasa, wiek i telefon kontaktowy) należy składać do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży do 31 marca 2017 r. (piątek). Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 11.00