Nasza filmoteka

Publikujemy wspomnienia różnych wydarzeń, jakich byliśmy kreatorami, uczestnikami lub świadkami. Obejmują ciekawe projekty, wydarzenia oraz organizacje i ludzi współtworzących inicjatywę Roku Rzeki Wisły.


ROK RZEKI WISŁY – dziękujemy, że jesteście z nami!


Relacja z pierwszych urodzin Daru Mazowsza wraz z Siostrami Rzekami.


Obywatel Rzeki Wisły – film dokumentalny z flisu wiślanego 2017:


Statek Badawczy „Dar Mazowsza” – relacja z badań archeologicznych w Warszawie:


Szkuta – królowa polskiej żeglugi tradycyjnej wraca na Wisłę:


Wodowanie Daru Mazowsza – unikalna akcja w Porcie Czerniakowskim:


Być jak Canaletto – podsumowanie warsztatów historycznych i artystycznych dla szkół podstawowych:


Wisła, godzina W 2018 – uroczysty rejs w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego:


Wiślany Okrągły Stół na Mazowszu do wstęp do warsztatów i działań w subregionach i nad Wisłą:


Za nami jesienny cykl warsztatów edukacyjnych 2016. Czas na wspomnienia:


Oficjalna Inauguracja Roku Rzeki Wisły – Toruń 19.10.2016


Relacja z rekonstrukcji historycznej podczas Inauguracji Roku Rzeki Wisły w Toruniu 19.10.2016

Rejs Konrada III Rudego na Ogólnopolską Inaugurację Roku Rzeki Wisły w Toruniu 19.10.2016

Ogólnopolskie Spotkanie Koordynacyjne Roku Rzeki Wisły – Warszawa, PKOL 17.09.2016

Godzina W na Wiśle – 1.08.2016

Wisła- gościem honorowym! Rok Rzeki Wisły na największym europejskim festiwalu kultur nadrzecznych

O Wiśle we Francji: Loara – Wisła. Most pomiędzy rzekami – film dokumentalny telewizji francuskiej.

Wspomnienie z uroczystego rejsu Wisła, godzina W.

Zamknięcie drugiego semestru Podyplomowych Studiów Wiślanych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przy wsparciu RRW ’ 2015

Powstanie Warszawskie- Skierujcie ogień na nas’2014

Flis Festiwal 2014 z ekipą Roku Rzeki Wisły. Maj 2014

V królewski Flis na Wiśle wraz z jednostką francuską. Maj 2010