Wiślana poezja

Wiersze
Poematy
Krótkie formy poetyckie

Zgłoś swój pomysł


– wykaz autorów i tytułów na podstawie: „Wisło moja, Wisło stara …” : antologia poezji / wybór, oprac. i posł. Edward Mazurkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986.

Konrad Celtis – „Do Wisły”
Jan Kochanowski – „ Na most warszawski”
Stanisław Grochowski – „Żałosna Kamoena na powódź gwałtowną w r. p. 1605”
Jan Rybiński – „Gęśli różnorymnych księga I. Gęśl siedemnasta”
Adam Jarzębski.- „Gościniec, albo krótkie opisanie Warszawy. Praga”
Kasper Twardowski – „Bylica świętojańska”
Adrian Wieszczycki – „Sielanki albo Pieśni. Pieśń IX”
Jan Andrzej Morsztyn – „Wisła”
(wiersz anonimowy) – „Do Wisły apostrofa”
Franciszek Karpiński – „Żale Sarmaty”
Józef Wybicki – „Pieśń Legionów Polskich w Włoszech”
Hymn Narodowy – „Jeszcze Polska nie zginęła”
Julian Ursyn Niemcewicz- „Powódź”
Franciszek Morawski – „Wisła”
Kajetan Jaxa Marcinkowski – „Rzeki polskie” (fragm.)
Stanisław Bratkowski – „Wianki”
Stanisław Jachowicz – „Pieśń flisa”
Anna Libera- „Do Wisły”
Wincenty Pol – ”Do Wisły”
Józef Łapiński – „Widok z Tyńca”
Edmund Wasilewski – „Płynie Wisła, płynie”, „Krakowiak o Wiśle”
Seweryn Filleborn – „Do Wisły”
Antoni Czajkowski – „Do Wisły”
Symforian Tomicki – „Wisła”
Jan Kanty Gregorowicz *** („Hej!, ty Wisło, modra rzeko…”)
Gustaw Ehrenberg – „Pieśń Wiślańska”
Aleksander Sławeńko Sławiński – „Widok z mojej drogi na Wisłę”
Roman Zmorski – „Nad Wisłą. Improwizacja”
Teofil Lenartowicz – „Do Wisły”, „Jak to na Mazowszu”, „Matko moja! Matko”
Włodzimierz Wolski – „Zapał”
Seweryn Kapliński – „Do nadwiślańskiej topoli”
Ignacy Danielewski *** („Wisło moja, Wisło stara…”)
Jan Lam – „1864”
Maria Konopnicka – „Piosenki i pieśni”, II. Oj, czemu ta Wisła, VI. „Wisła”, VIII. „Warszawa”
Maria Jankowska – „Szumi Wisła”
Hieronim Derdowski – „Hymn Kaszubski”
Antoni Pilecki – „Pożegnanie Warszawy”
Bolesław Londyński – „Na zimę. Trawestacja”
Maria Elżbieta Kamińska – „Do Wisły”
Paweł Kośmiński – „Warszawa pod śniegiem” (fragm.)
Andrzej Niemojewski – „Stolica” (fragm.)
Artur Oppman – „Maciej Flisak” (fragm.)
Stanisław Wyspiański – ”Legenda II”
Jan Sten – „Powiśle”
Wacław Wolski – „O zachodzie”
Janina Porazińska – „Wisła”
Stanisław Stwora – „Wisła”
Maria Pawlikowska – Jasnorzewska „Treny wiślane”, „Wiślane wino”
Julian Tuwim – „Kwiaty polskie” (fragm.)
Kazimierz Wierzyński – „Wisła i wyspa”
Jarosław Iwaszkiewicz *** („A potem się wychodzi na letni deszcz…”), „Oda na Gdańsk’
Konstanty Ildefons Gałczyński – „Niedziela nad Wisłą”
Marian Piechal – „Wiatr od Wisły” (fragm.)
Adam Ważyk – „Gdzie sosna wielka”
Władysław Broniewski – „Wisła”, „Mazowsze”
Jan Lechoń – „Bajka warszawska”
Mieczysław Braun – „Wisła”
Artur Maria Swinarski – „Mgła”
Julian Przyboś – „Wzdłuż Wisły”
Stefan Flukowski – „Z nurtem”, „Na Wiślanym Zalewie”
Józef Czechowicz- „Toruń”
Mieczysław Jastrun – „Nad Wisłą”
Jalu Kurek – „Wisła”
Stanisław Ryszard Dobrowolski – „Płynie Oka”
Czesław Miłosz- „Rzeka”
Igor Sikirycki – „Wisła” (fragm..)
Krzysztof Kamil Baczyński – „Wisła”, „Mazowsze”
Tadeusz Kubiak – „Wisłą płynąca”
Tadeusz Szaja- „Wisło…”
Tadeusz Nowak – „Ballada nadwiślańska”
Jadwiga Stańczakowa *** („Wiem…”)