Delegacja Komitetu RRW2017 w Sejmie RP

spotkanie w Sejmie RP

Na zdjęciu od lewej: Piotr Kaliszek – przewodniczący Komisji ds. Warszawskiej Wisły, Andrzej Stański – fundacja „Szerokie Wody”, Cezary Grabarczyk – wicemarszałek Sejmu RP i Robert Jankowski – sekretarz Społecznego Komitetu Obchodów Rok Rzeki Wisły w 2017

22 stycznia 2014 delegacja Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 w składzie Piotr Kaliszek, Andrzej Stański i Robert Jankowski spotkała się z wicemarszałkiem Sejmu RP- panem Cezarym Grabarczykiem. W spotkaniu uczestniczył także pan poseł Paweł Poncyliusz.

Atmosfera blisko godzinnego  spotkania była dobra, rzeczowa i konstruktywna. Opowiedzieliśmy o przyczynach powstania inicjatywy Roku Rzeki Wisły i podstawowych założeniach naszych działań. Przedstawiliśmy dorobek organizacji wpierających Komitet i różnorodność naszego wiślanego środowiska, które symbolicznie opisaliśmy jako spektrum działań:  „od źródeł” – jak klub Gaja, „do morza” – jak wspierająca nas Liga Morska i Rzeczna.

Rozmawialiśmy o ścieżce legislacyjnej dla inicjatywy Roku Rzeki Wisły. Ze zrozumieniem przyjęto  argumenty za pilnym podjęciem pracy nad  uchwałą – z uwagi na specyfikę, zakres  i rodzaj działań Roku Wisły. I ze względu na związane z tym oczekiwanie środowiska. Uzyskaliśmy poparcie Pana Marszałka w naszych staraniach. Zwrócił on też uwagę na patriotyczny, narodowy i ponad podziałowy charakter rocznicy i rysującą się możliwość  parlamentarnego konsensusu politycznego wokół naszej sprawy. W rozmowie wyniknęły kolejne czynniki rozszerzenia naszej idei i możliwości współpracy z organami rządowymi  i samorządowymi.

W celu sprawnego przebiegu dalszych prac Pan Marszałek zaproponował kolejne spotkanie – już  robocze, pod kątem przeprowadzonych obecnie działań – w lutym lub w  marcu.

W trakcie spotkania na ręce Pana Marszałka złożyliśmy dokument informacyjny na temat inicjatywy uchwalenia  Roku Rzeki Wisły 2017