Obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego – podsumowanie

Z naszej inicjatywy w tym roku strefa obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego po raz pierwszy w historii tak szeroko objęła również Wisłę i jej nabrzeża. Jesteśmy pomysłodawcą, inicjatorem, wykonawcą lub współwykonawcą wydarzeń mających na celu uczczenie wydarzeń, edukację młodzieży i upamiętnienie miejsc heroicznych.

1. Wisła, godzina ‚W’ – blisko 50 jednostek wiślanych w oddolnej, społecznej akcji organizowanej przez SKORRW2017 oddało hołd żołnierzom i mieszkańcom powstańczego Miasta

2. Opowiem ci „Bajkę”... – tymczasowa tablica pamiątkowa na brzegu Wisły, wniosek do władz miasta o miejsce pamiątkowe nad Wisłą

bajka_small

3. Nocny spływ harcerski ZHR –  W nocnym spływie harcerskim 1.08.2014 z Siekierek w dół rzeki łodziami podstawionymi przez Społeczny Komitet Obchodów RRW2017 wyruszyło ponad 100 harcerzy.

ZHR siekierki small


4. Skierujcie ogień na nas! Wisło, opowiedz Polsce… – inscenizacja desantu berlingowców  oraz ich spotkania z żołnierzami AK. Marsz im. Andrzeja Morro.

Celem inscenizacji było przypomnienie , że tragiczne boje o rzekę toczyły się z zaangażowaniem żołnierzy polskich po obu jej stronach. Chcemy wykroczyć poza przyjęte ogólnie stereotypy, uzmysłowić rozmiar i tragizm walk na rzece, opowiedzieć o wspólnej walce Polaków różnych armii nad Wisłą. Szczególnym bohaterem jest postać powstańca Andrzeja Morro.

 

 

23 września 1944. Upadek Czerniakowa. Padają ostatnie bastiony nad Wisłą. Giną ludzie w boju, ranni na „Bajce” lub bestialsko mordowani w niewoli. Pamiętamy.

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 dziękuje wszystkim osobom i organizacjom, które społecznie i  z potrzeby serca  wsparły nasze akcje.