Poparcie LMiR

Na wniosek Zarządu Klubu „Bractwo Wiślane” Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie, w dniu 20.09.2014 Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/IX/2014 w sprawie inicjatywy ustanowienia przez Sejm RP roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej poparł inicjatywę społeczną dotyczącą skierowania do Sejmu RP, projektu ustawy ws. Ustanowienia Roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły, uznając że ustanowienie roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły przyczyni się do uświadomienia społeczeństwu olbrzymiej roli dróg wodnych dla rozwoju gospodarczego kraju, a tym samym rozwoju turystki i rekreacji.

Wszystkie dokumenty popierające naszą inicjatywę: link