Informacje o projekcie

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

Obywatel Rzeki Wisły 2019 to projekt kierowany do wszystkich, którzy w oparciu o kulturalną i turystyczną oś Wisły chcą podjąć współpracę na rzecz rozwoju swojej okolicy oraz budowy dobrej marki tej rzeki.

 


REKRUTACJA

Projekt kierujemy do przedstawicieli władz lokalnych i samorządów terytorialnych, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń oraz LGD), animatorów życia kulturalnego oraz mieszkańców miejscowości nadwiślańskich a także lokalnych organizacji turystycznych i MROT, jak również przedsiębiorców wiążących swoją działalność z potencjałem Wisły (np. turystyka, rekreacja, kultura, rzemiosło). Udział w projekcie jest bezpłatny, ale wiąże się z obowiązkiem udziału w 1 warsztatach lokalnych.


WARSZTATY W TERENIE

Warsztaty w terenie „Kulturowe i turystyczne wykorzystanie Wisły” (sierpień 2019)
Przeprowadzimy warsztaty z włączenia tradycji i dziedzictwa doliny Wisły w budowę potencjału turystycznego w województwie mazowieckim oraz przedstawimy zasady tworzenia realnych rozwiązań i produktów turystycznych w 2 wybranych miejscowościach na Mazowszu.

Warsztaty odbędą się na szkucie Dar Mazowsza, która odbywa rejs łączący miejscowości mazowieckie. Formuła warsztatów zakłada włączanie uczestników w konkretne aktywności, jak też konsultacje, dyskusje, dostarczanie informacji, wypełnianie ankiet, warsztaty z mieszkańcami, opracowywanie punktów do Mapoprzewodnika Wisły.


FLIS OBYWATEL RZEKI WISŁY

Flis największą na Wiśle szkutą tradycyjną, połączony z warsztatami i spotkaniami lokalnymi. Animatorom oddajemy do dyspozycji naszą jednostkę, aby mogli przeprowadzić również własne działania i warsztaty. Program ustalamy ze zgłoszonymi do projektu podmiotami: rejsy lokalne, potencjał pętli turystycznych, dywersyfikacja turystycznych produktów „wiślanych”, warsztaty z bezpieczeństwa „Bezpiecznie nad Wisłą”.


REJSY LOKALNE

Dla mieszkańców wybranych miejscowości przeprowadzimy cykl bezpłatnych rejsów z przewodnikiem. Na naszych łodziach opowiemy o historii rzeki i regionu, opowiemy o łączącej roli Wisły na terenie Mazowsza. Bedzie okazja od strony rzeki obejrzeć swoje miejscowości i domy, poznać ciekawych ludzi, nawiązać interesujące kontakty.

 

 


NADZÓR MERYTORYCZNY I KOORDYNACJA

Magdalena Kachniewska – Profesor Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w kadencji 2012-16 członek Senatu i Dziekan Studium Magisterskiego SGH. Rada Fundacji ROK RZEKI WISŁY. 25 czerwca 2018 roku – wbrew stanowi zdrowia i prawom przyrody – zdobyła Kilimandżaro 🙂

Nadzoruje tematykę i jakość warsztatów i webinariów, prowadzi część warsztatów.


Robert Jankowski – żeglarz wiślany, animator społeczny, współinicjator i założyciel fundacji ROK RZEKI WISŁY i główny koordynator wydarzeń z tym związanych. Lubi szalone wyzwania i pracę z ludźmi wzdłuż Wisły.

Koordynuje oraz ogarnia projekt i działania społeczne, przewodzi rejsowi i steruje Darem Mazowsza.


Agata Jankowska – członek zarządu i współzałożycielka fundacji ROK RZEKI WISŁY. Utrzymuje w ryzach projekt, rekrutuje i dba o kontakty zewnętrzne. Oblicza, podlicza i rozlicza.

Lubi konkret – w życiu i w działaniach.


Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.