Mazowiecki Flis Wiślany

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

IDEA

Do miejscowości objętych projektem dopływa flis Obywatele Rzeki Wisły. W ramach flisu odbywają się spotkania, wspólne działania wraz z partnerami lokalnymi a także organizujemy cykl 4-godzinnych warsztatów specjalistycznych, które odbędą się nad Wisłą, na szkucie Dar Mazowsza.

FLIS OBYWATELE RZEKI WISŁY – SIERPIEŃ 2019

Flis największą na Wiśle szkutą tradycyjną oraz innymi łodziami drewnianymi, połączony z warsztatami i spotkaniami lokalnymi. Animatorom oddajemy do dyspozycji naszą jednostkę, aby mogli przeprowadzić również własne działania i warsztaty. Program ustalamy ze zgłoszonymi do projektu podmiotami: rejsy lokalne, potencjał pętli turystycznych, dywersyfikacja turystycznych produktów „wiślanych”, warsztaty z bezpieczeństwa „Bezpiecznie nad Wisłą”.

PLAN FLISU I SPOTKAŃ

Harmonogram: MAZOWIECKI FLIS OBYWATELE RZEKI WISŁY

KOMPLETUJEMY ZAŁOGĘ

Zgłoś się – odbędziesz podróż najpiękniejszymi odcinkami rzeki, zdobędziesz doświadczenie żeglarskie, poznasz ludzi… Tel: 509 539 530

WARSZTATY W TERENIE

Warsztaty w terenie „Kulturowe i turystyczne wykorzystanie Wisły” (sierpień 2019)
Przeprowadzimy warsztaty z włączenia tradycji i dziedzictwa doliny Wisły w budowę potencjału turystycznego w województwie mazowieckim oraz przedstawimy zasady tworzenia realnych rozwiązań i produktów turystycznych w 2 wybranych miejscowościach na Mazowszu.

Warsztaty odbędą się na szkucie Dar Mazowsza, która odbywa rejs łączący miejscowości mazowieckie. Formuła warsztatów zakłada włączanie uczestników w konkretne aktywności, jak udzielanie konsultacji, dyskusje, dostarczanie informacji, wypełnianie ankiet, warsztaty z mieszkańcami, opracowywanie punktów do Mapoprzewodnika Wisły.

Terminy i opis warsztatów:

  • 6.08.2019 – godz. 10:00-14:00 – Nowy Dwór Mazowiecki
  • 9.08.2019 – godz. 10:00-14:00 – Płock

 

BEZPIECZNIE NAD WISŁĄ

Dla mieszkańców wybranych miejscowości przeprowadzimy cykl bezpłatnych rejsów z przewodnikiem. Na naszych łodziach opowiemy o historii rzeki i regionu, opowiemy o łączącej roli Wisły na terenie Mazowsza. Bedzie okazja od strony rzeki obejrzeć swoje miejscowości i domy, poznać ciekawych ludzi, nawiązać interesujące kontakty.

 


ORW2017:
Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.