Warsztaty wiślane

KULTUROWE I TURYSTYCZNE WYKORZYSTANIE WISŁY

Nowy Dwór Mazowiecki–6.08.2019, godz.10:00-14:00
Płock – 9.08.2019, godz.10:00-14:00


PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

W raporcie podjęto próbę podsumowania spotkań, szkoleń i warsztatów, które odbyły się w 2019 roku. W dokumencie obok przedstawienia przebiegu spotkań, przytoczone zostały przykłady działań, dobrych praktyk, a także omówione najważniejsze bolączki i wyzwania związane z zagospodarowaniem turystycznym rzeki Wisły.

 

 

 

 

 

Raport z warsztatów


BACKGROUND

Warsztaty zorganizowane w dwóch różnych lokalizacjach mają na celu integrację lokalnie działających organizacji, których wspólnym celem jest budowanie marki rzeki Wisły. Podczas warsztatów zostaną omówione dotychczasowe i wypracowane nowe propozycje wykorzystania różnorodnych walorów kulturowych i turystycznych Wisły i miejscowości nadwiślańskich. Podejmujemy działania integrujące lokalną społeczność, działaczy, firmy, organizację pozarządowe, pasjonatów, samorządy i wszystkich tych, którym Wisła jest bliska. Pokazujemy najlepsze wzorce współpracy w ramach turystycznych produktów sieciowych a także inspirujemy do działania.
Formuła warsztatów zakłada, iż obok krótkich sesji szkoleniowych, uczestnicy zachęcani są do podejmowania aktywności w grupach. Rozwiązujemy zadania, szukamy wspólnych pomysłów, analizujemy trendy i generujemy nowe pomysły. Wszystkie te działania mają na celu integrację uczestników wokół wspólnych pomysłów, w których wykorzystujemy kulturowe i turystyczne walory związane z samą Wisłą jak i lokalnymi miejscowościami.

Po warsztatach zapraszamy na studyjny rejs szkutą Dar Mazowsza. Spotkanie trwa 4 godziny.

Zapewniamy: kawa/herbata/catering, warsztaty plenerowe, pod zadaszeniem


PROGRAM
  1. Przywitanie uczestników, przedstawienie planu warsztatów.
  2. Sesja networkingowa, prezentacja i poznanie uczestników.
  3. Jak w 30 sekund przekonać potencjalnych turystów do przyjazdu – ekspresowy konkurs na najlepszą prezentację.
  4. O turystycznych produktach sieciowych słów kilka – jak zacząć i na co zwrócić uwagę tworząc sieciowy produkt turystyczny.
  5. Prezentacja przykładów wykorzystania walorów kulturowych i naturalnych – na przykładzie dotychczasowych działań w regionie, a także przykładów z innych miejsc w Polsce i za granicą.
  6. Jak wygenerować wartość za którą zapłaci turysta czyli o zarabianiu na zaspokajaniu potrzeb – ćwiczenie w grupach.
  7. Jak generować dodatkowe dochody i szukać niekonwencjonalnych źródeł finansowania – ćwiczenie w grupach (projekt lokalnej pamiątki).
  8. Podsumowanie warsztatów, omówienie wyzwań stojących przed uczestnikami, najnowsze regulacje prawne.
  9. Rejs studyjny szkutą Dar Mazowsza.

Zgłoś swój udział


WSPARCIE MERYTORYCZNE

Anna Para – doktorantka SGH, analityk rynku. Jest doktorantką Katedry Turystyki SGH. Łączy pracę naukową z pracą zawodową na stanowisku analityka rynku. W przeszłości pracowała w biurze podróży, hotelu, start-upie, a także w firmie consultingowej, co dało jej szerokie spojrzenie nie tylko na branżę turystyczną, ale i na modele działania przedsiębiorstw. Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu turystyki, hotelarstwa i zarządzania. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza, że wtedy sama się dużo uczy.

Prowadzi warsztaty w Nowym Dworze Mazowieckim.

Magdalena Kachniewska – Profesor Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w kadencji 2012-16 członek Senatu i Dziekan Studium Magisterskiego SGH. Rada Fundacji ROK RZEKI WISŁY. 25 czerwca 2018 roku – wbrew stanowi zdrowia i prawom przyrody – zdobyła Kilimandżaro ?

Nadzoruje tematykę oraz jakość warsztatów i webinariów, prowadzi warsztaty w Płocku.


Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.