Zgłoś się

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.


ZGŁOŚ SIĘ NA WSPÓLNE DZIAŁANIA I WARSZTATY


Wybierz miejsce warsztatów: 6.08.2019 – godz. 10:00-14:00 – Nowy Dwór Mazowiecki9.08.2019 – godz. 10:00-14:00 – PłockWpisałem prawdę. Zarządzanie moimi danymi: RODO
Gram fair: deklaruję i spełniam. Wezmę udział albo w razie problemów dam znać na 3 dni przed.KORZYŚCI
  • Unikalna wiedza – studium wykorzystania potencjału turystycznego i kulturalnego Wisły w województwie mazowieckim, zasady tworzenia realnych rozwiązań i produktów turystycznych w konkretnych miejscowościach na Mazowszu.
  • Konkretne doświadczenia – program bazuje na rezultatach Wiślanego Okrągłego Stołu oraz poprzednich edycjach projektu
  • Kontakty – Projekt kierujemy do przedstawicieli władz lokalnych i samorządów terytorialnych, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń oraz LGD), animatorów życia kulturalnego oraz mieszkańców miejscowości nadwiślańskich a także lokalnych organizacji turystycznych i MROT, jak również przedsiębiorców wiążących swoją działalność z potencjałem Wisły (np. turystyka, rekreacja, kultura, rzemiosło).
  • Realizacja: Fundacja ROK RZEKI WISŁY – koordynator krajowy działań w trakcie Roku Rzeki Wisły 2017. Nadzór merytoryczny nad projektem: prof. Magdalena Kachniewska
  • Możliwość realizacji własnych działań – udostępniamy szkutę Dar Mazowsza do realizacji własnego projektu

TWÓJ WKŁAD
  • Udział w  warsztatach zlokalizowanych w Twojej miejscowości lub w regionie
  • Przygotowanie własnych przykładów do case-study podczas warsztatów

 


Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.