Obywatele Rzeki Wisły 2018

Obywatele Rzeki Wisły podejmują współpracę dla dobra rzeki…

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

Obywatele Rzeki Wisły 2018 to projekt kierowany do wszystkich, którzy – w oparciu o zrealizowane działania Roku Rzeki Wisły 2017 – chcą podjąć współpracę na rzecz rozwoju wiślanej turystyki w swojej miejscowości.