Flis, warsztaty, wspólne działania

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

IDEA

Do miejscowości objętych projektem dopływa flis Obywatele Rzeki Wisły. W ramach flisu odbywają się spotkania, wspólne działania wraz z partnerami lokalnymi a także organizujemy cykl 4-godzinnych warsztatów specjalistycznych, które odbędą się nad Wisłą, na szkucie Dar Mazowsza.

FLIS OBYWATELE RZEKI WISŁY – SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2018

Flis największą na Wiśle szkutą tradycyjną, połączony z warsztatami i spotkaniami lokalnymi. Animatorom oddajemy do dyspozycji naszą jednostkę, aby mogli przeprowadzić również własne działania i warsztaty. Program ustalamy ze zgłoszonymi do projektu podmiotami: rejsy lokalne, potencjał pętli turystycznych, dywersyfikacja turystycznych produktów „wiślanych”, warsztaty z bezpieczeństwa „Bezpiecznie nad Wisłą”.

Zobacz plan Flisu i spotkań: MAZOWIECKI FLIS OBYWATELE RZEKI WISŁY

 

WARSZTATY W TERENIE

Warsztaty w terenie „Kulturowe i turystyczne wykorzystanie Wisły” (sierpień – wrzesień 2018)
Przeprowadzimy warsztaty z włączenia tradycji i dziedzictwa doliny Wisły w budowę potencjału turystycznego w województwie mazowieckim oraz przedstawimy zasady tworzenia realnych rozwiązań i produktów turystycznych w 3 wybranych miejscowościach na Mazowszu.

Warsztaty odbędą się na szkucie Dar Mazowsza, która odbywa rejs łączący miejscowości mazowieckie.  Formuła warsztatów zakłada włączanie uczestników w konkretne aktywności, jak udzielanie konsultacji, dyskusje, dostarczanie informacji, wypełnianie ankiet, warsztaty z mieszkańcami, opracowywanie punktów do Mapoprzewodnika Wisły.

Terminy i opis warsztatów:

Raport z warsztatów

BEZPIECZNIE NAD WISŁĄ

Dla mieszkańców wybranych miejscowości prowadzimywarsztaty z bezpieczeństwa – są to szkolenia i warsztaty z dobrych praktyk przebywania nad rzeką i zasady bezpieczeństwa na wodzie połączone z rejsami tradycyjnymi drewnianymi łodziami. Uczestnikami są mieszkańcy miejscowości nadwiślańskich odwiedzanych podczas warsztatów – dzieci, młodzież, dorośli.

 


ORW2017:
Obywatele Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.