Warsztaty turystyczne Obywatel Rzeki Wisły 2018 | ROK RZEKI WISŁY

Warsztaty turystyczne Obywatel Rzeki Wisły 2018

kiedy: 3.08.2018 - 3.09.2018

gdzie: Warszawa, Secymin, Nowy Duninów, Góra Kalwaria

kto: Fundacja ROK RZEKI WISŁY

kontakt: Robert Jankowski| 509539530| kontakt@rokwisly.pl

opis: Celem warsztatów jest podwyższenie świadomości uczestników w zakresie potencjału związanego z kulturą (nie tylko wiślaną)- a jednocześnie zwrócenie ich uwagi na potencjał kulturowy drzemiący konkretnie w zamieszkiwanych przez nich miejscowościach i najbliższej okolicy oraz wzrost świadomości na temat celowości tworzenia nowoczesnych turystycznych ofert sieciowych oraz konieczności podejmowania szerokiej współpracy podczas ich tworzenia.

url: http://www.rokwisly.pl/wydarzenia/mazowiecki-flis-obywatele-rzeki-wisly/


KULTUROWE I TURYSTYCZNE WYKORZYSTANIE WISŁY

Nowy Secymin – 6.08.2018
Nowy Duninów – 9.08.2018
Góra Kalwaria „tama wojskowa”– 31.08.2018, godz 10:00-14:00 – zapisz się


Warsztaty zorganizowane w trzech różnych lokalizacjach mają na celu integrację lokalnie działających organizacji, których wspólnym celem jest budowanie marki rzeki Wisły. Podczas warsztatów zostaną omówione dotychczasowe i wypracowane nowe propozycje wykorzystania różnorodnych walorów kulturowych i turystycznych Wisły i miejscowości nadwiślańskich. Podejmujemy działania integrujące lokalną społeczność, działaczy, firmy, organizację pozarządowe, pasjonatów, samorządy i wszystkich tych, którym Wisła jest bliska. Pokazujemy najlepsze wzorce współpracy w ramach turystycznych produktów sieciowych a także inspirujemy do działania.
Formuła warsztatów zakłada, iż obok krótkich sesji szkoleniowych, uczestnicy zachęcani są do podejmowania aktywności w grupach. Rozwiązujemy zadania, szukamy wspólnych pomysłów, analizujemy trendy i generujemy nowe pomysły. Wszystkie te działania mają na celu integrację uczestników wokół wspólnych pomysłów, w których wykorzystujemy kulturowe i turystyczne walory związane z samą Wisłą jak i lokalnymi miejscowościami.

Każde spotkanie warsztatowe trwa 4 godziny. Po warsztatach zapraszamy na studyjny rejs szkutą Dar Mazowsza.

Zapewniamy: kawa/herbata/catering, warsztaty plenerowe, pod zadaszeniem


PROGRAM

  1. Przywitanie uczestników, przedstawienie planu warsztatów.
  2. Sesja networkingowa, prezentacja i poznanie uczestników.
  3. Jak w 30 sekund przekonać potencjalnych turystów do przyjazdu – ekspresowy konkurs na najlepszą prezentację.
  4. O turystycznych produktach sieciowych słów kilka – jak zacząć i na co zwrócić uwagę tworząc sieciowy produkt turystyczny.
  5. Prezentacja przykładów wykorzystania walorów kulturowych i naturalnych – na przykładzie dotychczasowych działań w regionie, a także przykładów z innych miejsc w Polsce i za granicą.
  6. Jak wygenerować wartość za którą zapłaci turysta czyli o zarabianiu na zaspokajaniu potrzeb – ćwiczenie w grupach.
  7. Jak generować dodatkowe dochody i szukać niekonwencjonalnych źródeł finansowania – ćwiczenie w grupach (projekt lokalnej pamiątki).
  8. Podsumowanie warsztatów, omówienie wyzwań stojących przed uczestnikami, najnowsze regulacje prawne.
  9. Rejs studyjny szkutą Dar Mazowsza.

 


Anna Para – doktorantka SGH, analityk rynku. Jest doktorantką Katedry Turystyki SGH. Łączy pracę naukową z pracą zawodową na stanowisku analityka rynku. W przeszłości pracowała w biurze podróży, hotelu, start-upie, a także w firmie consultingowej, co dało jej szerokie spojrzenie nie tylko na branżę turystyczną, ale i na modele działania przedsiębiorstw. Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu turystyki, hotelarstwa i zarządzania. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza, że wtedy sama się dużo uczy.

Prowadzi warsztaty w Secyminie i Nowym Duninowie.

Magdalena Kachniewska – Profesor Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w kadencji 2012-16 członek Senatu i Dziekan Studium Magisterskiego SGH. Rada Fundacji ROK RZEKI WISŁY. 25 czerwca 2018 roku – wbrew stanowi zdrowia i prawom przyrody – zdobyła Kilimandżaro ?

Nadzoruje tematykę oraz jakość warsztatów  i webinariów, prowadzi warsztaty w Górze Kalwarii.


Obywatele Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.