Obywatel Rzeki Wisły 2021

Obywatel Rzeki Wisły podejmuje współpracę dla dobra rzek …

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

Lato: Flis 3 Rzek: Wisła, Narew, Bug. W napotkanych miejscowościach bezpłatne rejsy dla mieszkańców, wspólne imprezy i program ORW. Na Zalewie Zegrzyńskim i w odwiedzanych miejscowościach rozwiniemy największy na Mazowszu żagiel rejowy!
Jesień: Wisła z przewodnikiem: wielki cykl bezpłatnych rejsów w Warszawie.