Obywatel Rzeki Wisły 2024

Dzięki pozyskanym przez naszą Fundację grantom te działania są dla Mazowszan bezpłatne. Możesz się odwdzięczyć pracą wolontariacką, zaangażowaniem w działania fundacji lub dobrym słowem !

Obywatel Rzeki Wisły podejmuje współpracę dla dobra rzek …

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

wiosna – jesień 2024Wisła z przewodnikiem: bezpłatne rejsy w Warszawie.

6.07.2024 – 14.06.2024  Odpocznij na Mazowszu – Flis 3 Rzek z przystankami w różnych miejscowościach Mazowsza

  • Flis 3 Rzek – Wisła, Narew, Bug – wielka rzeczna wagabunda i przystankami  na Mazowszu
  • Wisła z przewodnikiem: bezpłatne rejsy w różnych miejscowościach na Mazowszu, które odwiedzamy podczas Flisu
  • Razem na rzekach – wspólne przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne w odwiedzanych miejscowościach