Warsztaty Wiślane – Nowy Dwór Mazowiecki

KULTUROWE I TURYSTYCZNE WYKORZYSTANIE WISŁY
Budujące się marki – Kampinoska Kraina Wisły, Dolina Kampinosu, 3 Rzeki – czy jest platforma współpracy, jakie perspektywy? Powstające i działające pętle turystyczne na Wiśle oraz 3 rzek, walory lokalne, partnerstwo 6 gmin – co dalej? …

 


Serdecznie zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji na spotkanie warsztatowe  „Kulturowe i turystyczne wykorzystanie Wisły” w Nowym Dworze Mazowieckim 6.08.2019, godz 10:00-14:00.  To kolejne z cyklu działań integrujących społeczności, działaczy, firmy, organizacje pozarządowe, pasjonatów, samorządy i wszystkich tych, którzy chcą podjąć działania lub współpracę na rzecz dalszego rozwoju lokalnego w oparciu o Wisłę. Pokazujemy najlepsze wzorce budowy wspólnych turystycznych produktów sieciowych a także inspirujemy do (współ)działania. Formuła warsztatów zakłada włączanie uczestników w konkretne aktywności, jak też konsultacje, dyskusje, dostarczanie informacji, sieciowanie współpracy różnych podmiotów wzdłuż Wisły.  Warsztaty są elementem Mazowieckiego Flisu Wiślanego (spływu łodzi), który odwiedza kolejne miejscowości na Mazowszu w ramach projektu Obywatel Rzeki Wisły. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny/ ilość miejsc ograniczona. Wykładowca: dr. Anna Para, nadzór merytoryczny prof. Magdalena Kachniewska. Realizacja: Fundacja Rok Rzeki Wisły.

Zgłoś swój udział
Korzyścią udziału w projekcie, jest skuteczne uzyskanie unikalnej wiedzy na temat wykorzystania potencjału turystycznego i kulturalnego Wisły w województwie mazowieckim, zasad tworzenia realnych rozwiązań i produktów turystycznych w konkretnych miejscowościach i regionach nadwiślańskich, nawiązanie kontaktów i wykorzystanie doświadczeń z poprzednich edycji.


Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.