Statek Badawczy Dar Mazowsza


kiedy: wrzesień- listopad 2022
2-godzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży na Szkucie Badawczej „Dar Mazowsza”,  zacumowanej w okolicy Kamienia Edukacyjnego. Nasz statek wyposażony jest w w mobilne laboratorium biologiczne z odczynnikami i mikroskopami, na których badamy świat Wisły w znacznym powiększeniu. Odwiedzą też Kamień Edukacyjny aby poznać ofertę tego miejsca, stworzonego dla nauki o Wiśle.ODWIEDŹ NASZE LABORATORIUM:

LABORATORIUM

Mobilne mini-laboratorium zorganizowane na prawdziwej szkucie wiślanej – rekonstrukcyjnej drewnianej łodzi. Na warsztatach zbadamy próbki wody pobrane bezpośrednio z Wisły i przeanalizujemy je na różne sposoby. Przez mikroskop zobaczymy, co żyje w kropli wody.


DAR MAZOWSZA

Największa drewniana jednostka na Wiśle o długości 18m i szerokości 5m, szkuta – Królowa tradycyjnej żeglugi wiślanej. Wzorowana na planach z XVI w. Szkuta realizuje projekty edukacyjne, turystyczne, varsavianistyczne i kulturalne, pływając po Warszawie i Mazowszu.


ZGŁOŚ SIĘ

Przyjmujemy zgłoszenia od opiekunów grup – klas, oddziałów, placówek opiekuńczych, kół zainteresowań z klas II – VI – jednorazowo grupy do 12 uczestników. Wybierz pasujący termin i podaj termin opcjonalny.W komentarzu podaj klasę, szkołę i ilość dzieci w klasie, które wezmą udział. Rekrutacja na poszczególne zajęcia odbywa się po uprzedniej weryfikacji telefonicznej.


Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Uwaga: Teraz na podany adres e-mail otrzymasz tylko automatyczne potwierdzenie wysłania formularza. Jeśli będą wolne miejsca- osobnym e-mailem z tytułem „potwierdzenie rezerwacja” – przyślemy dokładną informację na temat godziny i miejsca startu rejsu.