Statek Badawczy Dar Mazowsza

kiedy: sierpień – listopad 2022
1,5-godzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży na Szkucie Badawczej „Dar Mazowsza”,  zacumowanej w okolicy Kamienia Edukacyjnego. Nasz statek wyposażony jest w w mobilne laboratorium biologiczne z odczynnikami i mikroskopami, na których badamy świat Wisły w znacznym powiększeniu. Odwiedzą też Kamień Edukacyjny aby poznać ofertę tego miejsca, stworzonego dla nauki o Wiśle.


ODWIEDŹ NASZE LABORATORIUM:

LABORATORIUM

Mobilne mini-laboratorium zorganizowane na prawdziwej szkucie wiślanej – rekonstrukcyjnej drewnianej łodzi. Na warsztatach zbadamy próbki wody pobrane bezpośrednio z Wisły i przeanalizujemy je na różne sposoby. Przez mikroskop zobaczymy, co żyje w kropli wody.


DAR MAZOWSZA

Największa drewniana jednostka na Wiśle o długości 18m i szerokości 5m, szkuta – Królowa tradycyjnej żeglugi wiślanej. Wzorowana na planach z XVI w. Szkuta realizuje projekty edukacyjne, turystyczne, varsavianistyczne i kulturalne, pływając po Warszawie i Mazowszu.


ZGŁOŚ SIĘ

niebawem


Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa