Spacery ekologiczne


kiedy: sierpień – październik 2022

Czy wiesz, że w Warszawie jest kilkanaście kilometrów nadbrzeżnych ścieżek przyrodniczych bezpośrednio nad Wisłą? Cześć z nich można poznać podczas bezpłatnego spaceru przyrodniczego, organizowanego przez naszą Fundację przy wsparciu m.st.Warszawy.  Co 2 tygodnie ogłaszamy nową transzę darmowych spacerów – do wyczerpania planu!Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa


ZGŁOŚ SIĘ

Wybierz pasujący termin i podaj termin opcjonalny. Jest to wycieczka warszawskimi łęgami i ścieżkami przyrodniczymi, po lądzie lub wzdłuż brzegu rzeki.

Uwaga: Teraz na podany adres e-mail otrzymasz tylko automatyczne potwierdzenie wysłania formularza. Jeśli będą wolne miejsca- osobnym e-mailem z tytułem „potwierdzenie rezerwacja” – przyślemy dokładną informację na temat godziny i miejsca startu rejsu.