Rejsy wokół Kamienia


kiedy: sierpień – listopad 2022

Czy wiesz, że w Warszawie znajduje Kamień Edukacyjny, w którego środku odbywają się ciekawe zajęcia? Otrzymaliśmy grant z m.st. Warszawy na cykl popularnych rejsów „Wokół Kamienia” a”. 2-godzinne rejsy tradycyjnym batem wiślanym „Rytman” poświęcone walorom Golędzinowa i historiom związanym z rzecznymi kataraktami i „Czarcim Lejem” na wysokości warszawskiej „Spójni”.POPŁYŃ Z NAMI
KAMIEŃ EDUKACYJNY:

Przestrzeń Pawilonu Edukacyjnego „Kamień” jest dostępna dla mieszkańców Warszawy. Na Golędzinowie, przy moście Gdańskim odbywają się terenowe lekcje o przyrodzie, ekologiczne warsztaty, jak również spacery śladem nadwiślańskich zwierząt i roślin. Więcej …

RYTMAN:

Drewniana, płaskodenna łódź typu bat (dawniej takim podróżowano i przewożono piasek) o długości 12 m i szerokości2 m. Wykonana w sposób tradycyjny z zachowaniem technik i metod niezmiennych od kilku pokoleń. Pływa się stabilnie, bezpiecznie i komfortowo.


Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

ZGŁOŚ SIĘ

Wybierz pasujący termin i podaj termin opcjonalny. Możesz też zgłosić grupę do łącznie 4 osób. Podanie kontaktu telefonicznego ułatwia koordynację listy pasażerów w przypadku zmian lub dodatkowych warunków.

Uwaga: Teraz na podany adres e-mail otrzymasz tylko automatyczne potwierdzenie wysłania formularza. Jeśli będą wolne miejsca- osobnym e-mailem z tytułem „potwierdzenie rezerwacja” – przyślemy dokładną informację na temat godziny i miejsca startu rejsu.