Wisła Bliska – dziękujemy za wspólne pływanie

Za nami rejsy w ramach projektu Wisła Bliska. Dziękujemy Wam za ten czas! Było najlepiej na świecie, a dokładniej to na Wiśle! ?


Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa