Programy i inicjatywy | ROK RZEKI WISŁY

Programy i inicjatywy

kiedy: 2016+

gdzie: cała Polska

kto: wszyscy, którzy podejmują współpracę w ramach Roku Rzeki Wisły

kontakt: Działania organizowane są przez wszystkie organizacje, które podejmą współpracę z nami w ramach Roku Rzeki Wisły.

opis: Publikujemy informacje na temat kalendarza działań z okazji Roku Wisły. Należy je zgłosić i po weryfikacji będą udostępniane na naszych stronach i u partnerów.

url: https://www.rokwisly.pl/zglos-wydarzenie-roku-rzeki-wisly/


Zgłoś wydarzenie RRW2017


Obszary programowe i działania Roku Rzeki Wisły:

  • ekologia i natura,
  • kultura i dziedzictwo narodowe,  
  • rekreacja i turystyka
  • mała infrastruktura wodna.

Prezentujemy wydarzenia, nad którymi już pracujemy:

Zgłoś wydarzenie RRW2017

infografikatiff1_small

Zgłoś wydarzenie RRW2017