Zgłoś wydarzenie

Nasz plan działań obejmuje wydarzenia i działania w różnych obszarach, stanowiących priorytety Roku Rzeki Wisły:

 • ekologia i natura,
 • kultura  i dziedzictwo narodowe,  
 • rekreacja i turystyka
 • mała infrastruktura wodna i turystyczna żegluga rzeczna.

 

Zgłoszenie wydarzenia lokalnego lub ogólnopolskiego pomoże nawiązać kontakt, koordynować wydarzenia oraz lepiej promować Wasze działania. Zobacz też: Zasady uzyskiwania i używania LOGO Roku Rzeki Wisły do zgłaszanych wydarzeń.

  Oświadczenie autora zgłoszenia: Oświadczam, że załączone tu materiały nie łamią praw autorskich i zgadzam się na ich opublikowanie w serwisach Roku Rzeki Wisły.

  * w razie problemów z formularzem, prześlij nam zgłoszenie emailem

   

  waznezobacz inne zgłoszone wydarzenia