Zgłoś wydarzenie

Nasz plan działań obejmuje wydarzenia i działania w różnych obszarach, stanowiących priorytety Roku Rzeki Wisły:

  • ekologia i natura,
  • kultura  i dziedzictwo narodowe,  
  • rekreacja i turystyka
  • mała infrastruktura wodna i turystyczna żegluga rzeczna.

 

Zgłoszenie wydarzenia lokalnego lub ogólnopolskiego pomoże nawiązać kontakt, koordynować wydarzenia oraz lepiej promować Wasze działania. Zobacz też: Zasady uzyskiwania i używania LOGO Roku Rzeki Wisły do zgłaszanych wydarzeń.

Oświadczenie autora zgłoszenia: Oświadczam, że załączone tu materiały nie łamią praw autorskich i zgadzam się na ich opublikowanie w serwisach Roku Rzeki Wisły.

* w razie problemów z formularzem, prześlij nam zgłoszenie emailem

 

waznezobacz inne zgłoszone wydarzenia