Kierunki działań

Działania związane z Rokiem Rzeki Wisły uzyskują  Logo Roku Rzeki Wisły 2017 . Poprzez wspólne logo podmioty podejmują zobowiązanie do reprezentowania i  budowy dobrej marki rzeki Wisły w oparciu o własne projekty ale też z zgodzie z zasadami uczestnictwa w ogólnopolskiej inicjatywie.  Są też zobowiązane do promowania wspólnego kalendarza działań wzdłuż Wisły na swoich stronach www.


Celem Roku Wisły jest uruchomienie energii i działań na wielu poziomach, ale również stworzenie trwałych efektów, projektów , cyklicznych działań, produktów turystycznych w następujących dziedzinach:

  • kultura  i dziedzictwo narodowe,
  • rekreacja i turystyka,
  • ekologia i natura,
  • mała infrastruktura wodna i mała żegluga rzeczna.