Konspekty programowe

W programie Roku Wisły,  wyzwania i zadania znajdzie  każda organizacja, środowisko i osoba, która utożsamia się z  jego ideą. Wszyscy współtworzymy ten program. Rolą inicjatorów  jest zaproponowanie ogólnych ram, które swoimi pomysłami i działaniami wypełnią wszyscy uczestnicy tego ogólnonarodowego święta. Zorganizujmy godne obchody  Roku Rzeki Wisły pod wspólnym logo, przeprowadźmy projekty w obszarze  kultury  i dziedzictwa narodowego,  rekreacji, sportu  i turystykiekologii i natury oraz małej żeglugi wiślanej.   W każdym z tych obszarów mieszczą się  przedsięwzięcia zarówno o charakterze lokalnym  jak też o skali ogólnokrajowej.

Logo ROKU RZEKI WISŁY 2017  pozwoli  skoordynować działania w zakresie czasowym i merytorycznym. Sugerujemy  następujące działania – są to sugerowane działania jakie można podjąć w RRW2017,  lista działań :

 • +

  Cel 01.Wielki Flis Wiślany 2017

  Żeglarsko – kajakowa  “masa krytyczna” na Wiśle od punktu zero do morza obejmująca jednostki z Polski i państw sąsiednich oraz zaproszone, wymieniające się załogi zagraniczne, z  udziałem Polonii.

  Działanie 01.1

  Opracowanie programu takiego spływu,  który widzimy jako serię cyklicznych imprez  organizowanych sukcesywnie w poszczególnych zainteresowanych taką imprezą miejscowościach nadwiślańskich i nad rzekami jej dorzecza – listę potencjalnych chętnych publikujemy jako “Miejsca Roku Wisły”.

  Działanie 01.2

  Wielki Flis Wiślany widzimy jako zbiorowy rejs różnych jednostek zarówno replik dawnych statków wiślanych wymienionych w działaniu 07.1 jak i jednostek współczesnych zorganizowany w koordynacji z imprezami wspomnianymi powyżej przy wykorzystaniu też jednostek wymienionych w działaniu  07.3

  Działanie 01.3

  Ułożenie we wspólny kalendarz realny dla wiślanych wędrowców  imprez Roku Wisły organizowanych od Wisły aż do Wisłoujścia oraz wydanie Kalendarza Roku Wisły wraz jego programem w formie zarówno papierowej, jak i wirtualnej – jako części portalu Rok Wisły 2017.

 • +

  Cel 02.Projekty Roku Wisły

   Cykl koordynowanych imprez  lokalnych organizowanych w latach 2014 – 2017 pod wspólnym logo przez samorządy i instytucje nad Wisłą i w jej dorzeczu.

  A. Projekty kulturalno – historyczne – m.in.  rekonstrukcja tradycyjnych jednostek, odrodzenie rzemiosła.

  B. Projekty turystyczne – m.in.  promocja  agroturystyki  wiślanej.

  C. Projekty ekologiczne –  m.in. społecznościowy program ochrony przyrody wiślanej .

  D. Projekty i przedsięwzięcia artystyczne – m.in. wskrzeszenia wędrownego teatru/kina  wiślanego

  Działanie 02.1

  Stworzenie portalu Rok Wisły 2017. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami Roku Wisły według załączonej listy – „Miejsca Roku Wisły” i uzgodnienia zakresu ich działań w Projektach Roku Wisły z poszczególnych grup.

  Działanie 02.2

  Organizacja w dorzeczu Wisły flisów łodziami tradycyjnymi i imprez wioślarskich promujących idee i program Roku Wisły. Szczególną rolę w tych działaniach powinny pełnić imprezy nawiązujące do dawnych tradycji lokalnych, np. spław soli z Wieliczki, Bochni czy z Przemyśla, spław zboża z Sandomierza, czy Bugiem z Ukrainy, odtworzenie tradycji rzecznych młynów pływających, flisy, spław drewna z Nowego Korczyna, Ulanowa, Tykocina, spław ołowiu z Olkusza, czy też flis szlakiem hermii Św. Zygmunta,  itp

  Działanie 02.3

  Organizacja w dorzeczu Wisły spływów i zawodów kajakowych, imprez rowerowych i pieszych ze szczególnym uwzględnieniem imprez o skali międzynarodowej jak n.p. wiślany maraton kajakowy Kazimierz – Warszawa,  międzynarodowy spływ szlakiem Wisły, warszawski wyścig kajakowy 7 (9) Mostów, lokalne imprezy kajakowe na dopływach Wisły, Marsz Wisły (Nordic Walking), kajakowo – rowerowa Masa Krytyczna “Pedałuj i Płyń”

  Działanie 02.4

  Wianki –  cykl imprez z okazji Nocy Świętojańskiej  organizowanych przez wszystkie/większość gmin wzdłuż Wisły, ewentualnie połączone z konkursami/projektami  artystycznymi.

  Działanie 02.5

  Nadwiślańskie rekonstrukcje historyczne: np.: transport Wisłą celtyckiej ceramiki igołomskiej ok.III w n.e.;  inscenizacja rejsu Św. Wojciecha w 1020 rocznicę jego śmierci (kwiecień); spław z Kozienic do Czerwińska i inscenizacja mostu łyżwowego przy przekraczaniu Wisły przez wojska koronne idące pod Grunwald; wydanie przez Kazimierza Jagiellończyka przywilejów nieszawskich; zgoda sandomierska i konfederacja warszawska 1573; rejsy królów Polski; oblężenie Wisłoujścia przez Stefana Batorego, przewiezienie dworu królewskiego przy ”przeprowadzce” stolicy z Krakowa do Warszawy, transport Wisłą kolumny Zygmunta, rabunek skarbów Warszawy przez Szwedów, inscenizacja przeprawy przez Wisłę pod Zakroczymiem wojsk szwedzkich i Rakoczego (grudzień 1556), czy też armii Napoleona przed bitwą pod Pułtuskiem (grudzień 1806), inne bitwy o Wisłoujście, ratowanie skarbów wawelskich przez flisaków łączyńskich, udział Flotylli Wiślanej w wojnie bolszewickiej i II światowej, inscenizacje Bitwy nad Bzurą, prób pomocy z prawego brzegu Wisły dla Powstania Warszawskiego, walki o Żuławy, itp.

  Działanie 02.6

  W latach 2016/17/18 wspólne wiślane stoiska (w tym województw i miast) na międzynarodowych targach turystycznych, co najmniej w Berlinie, zapowiadających i relacjonujących Rok Wisły.

  Podobnie wystawy o Wiśle pokazywane w POIT (Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej) w różnych krajach, w Polskich Instytutach Kultury i ambasadach.

  Działanie 02.7

  Nawiązanie wodniackich kontaktów międzynarodowych z instytucjami organizującymi imprezy

  na innych, dużych rzekach Europy n.p. w: Rumunii, na Łotwie; Litwie; w Szwecji; Niemczech, Grecji, czy Turcji.

  Działanie 02.8

  Organizacja konferencji i sympozjum tematycznych oraz organizacja w Polsce imprezy rzecznej o znaczeniu międzynarodowym. Udział w imprezach zagranicznych.

 • +

  Cel 03.Wisła Duszą Polski

    Wisła jako historyczny szlak kulturowy. Inicjalizacja prac etnograficznych  i kulturoznawczych w celu utworzenia encyklopedii  „dźwięków i obrazów Wisły”.

  Działanie 03.1

  Badania etnograficzne i kulturoznawcze. Profesjonalne nagrania „dźwięków i obrazów Wisły”, folkloru nad jej brzegami. Publikacja CD, n.p. w formie płyty relaksacyjnej “Z biegiem Wisły”.

  Działanie 03.2

  Przegląd albumów fotograficznych i innych wydawnictw  o Wiśle, regionach i miastach nad nią, ew. zaktualizowane wznowienia, także w innych wersjach językowych.  Stworzenie wirtualnej i rzeczywistej biblioteki i e-księgarni takich wydawnictw. W koordynacji z działaniem 03.2 opracowanie i wydanie wiślanych przewodników turystycznych.

  Działanie 03.3

  Otwarty dla wszystkich konkurs fotograficzny zorganizowany w trzech rocznych odsłonach – 2014, 2015 i 2016. Zdjęcia najlepiej ocenione, zarówno poprzez jurorów, jak i społeczność FB byłyby wydane we wspólnym albumie foto “Wisła 2017”.

 • +

  Cel 04. Edukacja Wisła

    Opracowanie materiałów metodycznych  w ramach „Wiślanej Szkoły” MEN. Uruchomienie i upowszechnienie ogólnopolskich kanałów informacyjnych i edukacyjnych o Wiśle. Całoroczny  program telewizyjny „Nasza polska sprawa: Wisła”. Światło na sport i rekreację wodną młodzieży.

  Działanie 04.1

  Stworzenie pakietu nowych i uporządkowanie istniejących profesjonalnych i amatorskich filmów pokazujących Wisłę, sporzadzenie wykazu filmów, w których wystepuje Wisła. Zorganizowanie  pływającego kina (z możliwością projekcji na ekran ustawiany na lądzie), inny statek widzimy  jako pływający sklep/księgarnię/miejsce spotkań.

  Działanie 04.2

  Mobilna wystawa planszowa o Wiśle wraz z programem edukacyjnym dla szkół (“wiślana szkoła”, “wiślane lekcje”, “wiślane laboratorium”). Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów.  Projekt spływu edukacyjnego, podczas którego opiekunowie spływu przeprowadzaliby w poszczególnych gminach profesjonalne  zajęcia szkolne nad Wisłą, w oparciu o przywiezione spływem pomoce naukowe i materiały.  Opracowanie edukacyjnej gry komputerowej.

 • +

  Cel 05. Wisła w systemie szlaków rzecznych Europy

    Cykl wielkich rejsów  2015 – 2017 od  Rejsu  Europejskiego  w 2015: Oświęcim – Kraków – Warszawa – Berlin – Orlean i  udziału honorowego w Festiwalu Loary 2015  do  Wielkiego Flisu Narodowego w 2017 r.

  Działanie 05.1

  Rok 2015 – Przygotowanie do RW2017: Powtórzenie trasy rejsu Zbigniewa Gąssowskiego z 1996 przez większą grupę łodzi w drodze z Krakowa do Orleanu na Festiwal Loary 2015.  Po drodze nastąpiłyby spotkania promocyjne i wspólny dalszy rejs z załogami ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji.

  Działanie 05.2

  Udział Polski jako wystawcy na Festiwalu Loary 2017. Rejs narodowy p.n. “Wisła 1467 – 2017”

  Działanie 05.3

  Sztafeta  łodzi tradycyjnych, kajaków i jachtów Szlakiem Batorego z Warszawy Narwią, Biebrzą, Kanałem Augustowskim na Niemen do jego ujścia i dalej na morzem na Zalew Wiślany i powrót przez Elbląg, Ostródę, Toruń, Włocławek do Warszawy.

  Działanie 05.4

  Rejs „Po Kresach” z Warszawy Bugiem do Muchawca, dalej kanałem do Piny i Dniepru na Morze Czarne.

 • +

  Cel 06. Przystań Wisła

  Wsparcie rozwoju sieci przystani wodniackich w ciekawych miejscach nad Wisłą i w jej dorzecza w powiązaniu z Wiślaną Trasą Rowerową. Koordynacja  polityki ws wiślanej bazy informacji i oferty turystycznej.

  Działanie 06.1

  Opracowanie wzorca przystani pływającej akceptowalnego przez wszystkie zainteresowane w tym temacie instytucje oraz rozpowszechnianie informacji o możliwości budowy i budowa takich przystani na terenie potencjalnie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego w dorzeczu Wisły.

  Działanie 06.2

  Stworzenie i bieżąca aktualizacja wirtualnej locji – przewodnika Wisły i jej większych dopływów przeznaczonego dla różnych grup turystów. Udostępnienie tejże locji – przewodnika na portalu Rok Wisły 2017 oraz w formie papierowej.

  Działanie 06.3

  Organizacja cyklu imprez regatowych na tradycyjnych żaglach rozprzowych oraz wyścigów kajakarskich i wioślarskich na wzór tegorocznej imprezy warszawskiej „Siedem Mostów” organizowanych w różnych miejscowościach i rozgrywanych w sezonie letnim od lipca do września w latach 2014 – 2016 zakończonych Wielkim Finałem o Puchary Prezydenta m. st. Warszawy podczas Wianków Warszawskich 2017 zamykających cykl imprez z ubiegłego roku i wiosny 2017.

  Działanie 06.4

  Rozwój inicjatywy Nagrody „Przyjaznego Brzegu” oraz odznak powstałych w CTW PTTK + odznaka „941,3”, odrodzenie Nagrody “Kilometr Zero” (rzeczne “Tour De Pologne”) za rejs na trasie: Warszawa – Toruń – Bydgoszcz – Konin – Poznań – Wrocław – Opole – Oświęcim – Kraków – Sandomierz – Warszawa. Ustanowienie takich nagród w różnych klasach: żeglarskiej, łodzi tradycyjnych, motorowodnej, wioślarskiej, kajakowej, “Pedałuj i Płyń”.

 • +

  Cel 07.Wzmocnienie świadomości historycznej

   Wzbogacenie Muzeum Wisły w Tczewie o placówki filialne w miejscowościach w dorzeczu Wisły mające cechy Domów Rzeki Wisły. Wisła – elementem patriotycznym w programie MEN. Ożywienie tradycyjnego szkutnictwa i rzemiosła wiślanego w historycznych lokalizacjach.

  Działanie 07.1

  Wybudowanie w tradycyjnych historycznie miejscowościach, takich jak np.: Bydgoszcz, Toruń, Płock, Włocławek, Czerwińsk, Zakroczym, Nowy Dwór, Warszawa,  Kozienice, Puławy, Kazimierz, Solec n.Wisłą, Basonia, Łączany,  Czernichów, Niepołomice, Ulanów i in. kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu replik statków wiślanych różnych rodzajów jak np. szkuta, łyżwa, bat, berlinka, kajlak, krypa, galar, byk, czy komięga mogących być w przyszłości reprezentacyjnymi łodziami w poszczególnych miejscowościach, np. szkuta “Dar Warszawy” w Warszawie.

  Działanie 07.2

  Uzgodnienie lokalizacji, przy możliwie licznym wykorzystaniu istniejacych obiektów, Domów Rzeki Wisły przystosowanych do zajęć edukacyjnych i wychowawczych (zajęcia szkolne) czy rekreacyjno – edukacyjnych (np. zielone szkoły, wycieczki rodzinne itp.) W miejscach tych byłaby prezentowana  szczególnie historia danej miejscowości i jej związków z Wisłą. Rzemiosła wiślane we współdziałaniu z cechami rzemieślniczymi (wikliniarstwo, rybołówstwo, bursztyniarstwo, winiarstwo, produkty rolne  itp.).

  Działanie 07.3

  Rekonstrukcje zabytkowych jednostek – n.p. łódź Św. Wojciecha, łodzie Wikingów, czajki kozackie, wiślane parostatki, w nawiązaniu do tradycji wiślanych stoczni rzecznych jak n.p. w Modlinie czy w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

  Działanie 07.4

  Rybołówstwo wiślane we współdziałaniu z PZW – np. inscenizacje tradycyjnych metod rybołóstwa

  Działanie 07.5

  Rekonstrukcja znanych z historii kajakarstwa kajaków żaglowych budowanych kiedyś w ramach korczakowskich stoczni kajakowych.

 • +

  Cel 08. Chronimy Wiśliska

   Rozszerzenie małopolskiej inicjatywy  “Chronimy Wiśliska” na inne obszary. Ogólnopolski program  współpracy gmin na rzecz ochrony przyrody wiślanej we współpracy z  wszystkimi  zainteresowanymi organizacjami.

  Działanie 08.1

  Organizacja paneli dyskusyjnych, spotkań konsultacyjnych, akcji informacyjnych o przyrodzie wiślanej, spacerów i rejsów o tematyce przyrodniczej dla różnych grup docelowych.

  Działanie 08.2

  Cykliczne akcje sprzątania Wisły połączone z konkursem na „Największe góry posegregowanych śmieci z rzek” organizowane w latach 2014 – 2017 i następnych.  (np. nagrodami w takim konkursie, ufundowanymi np. przez MOŚ i NFOŚ, mogłyby być rzeczne łodzie płaskodenne o napędzie elektrycznym zasilanym panelami słonecznymi.)

  Działanie 08.3

  Organizacja „Słonecznych Patroli” złożonych z rzecznych pasjonatów – edukatorów umiejących właściwie reagować w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla przyrody wraz ze stworzeniem sieci „sił szybkiej interwencji”.

 • +

  Cel 09. Ogólnopolska mała turystyczna żegluga wiślana

   Ogólnopolski program  współpracy prezydentów i burmistrzów miast nadwiślańskich oraz marszałków województw znad Wisły, mający na celu uruchomienie szlaku żeglugi  wiślanej.

 • +

  Cel 10. Utworzenie Cechu Wiślanego

   odnowienie Zgody Flisackiej na Wiśle – dokumentu regulującego zasady współpracy i sankcjonującego Sąd Koleżeński.

 

Opracowaliśmy konspekty programowe, obejmujące konkretne  dobre praktyki działania. Programy obejmują następujące dziedziny: