Stanowisko Ogólnopolskiego Spotkania Koordynacyjnego

Stanowisko Ogólnopolskiego Spotkania Koordynacyjnego Roku Rzeki Wisły w sprawie współpracy ministerstw realizujących uchwałę sejmową RP z dnia 22 czerwca 2016 r. z podmiotami uczestniczącymi w organizacji obchodów Roku Rzeki Wisły 2017


Uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Koordynacyjnego Roku Rzeki Wisły, zebrani w dniu 17 września 2016 r., w centrum Olimpijskim w Warszawie, po obradach i dyskusji, zwracają się z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań zmierzających do pełnej i godnej realizacji celów, dla których ustanowiony został przez Sejm Rok Rzeki Wisły 2017.
Uczestnicy konferencji oczekują powołania Koordynatora międzyresortowego oraz osób odpowiedzialnych w poszczególnych ministerstwach za realizację projektu. Wnioskujemy także o ujęcie w planach pracy na rok 2017 zagadnień, będących przedmiotem uchwały sejmowej oraz, w ślad za tym, zabezpieczenie niezbędnych środków budżetowych.
Z uwagi na rangę uchwały sejmowej oraz ogólnopolski i cieszący się dużym zainteresowaniem społecznym charakter obchodów Roku Rzeki Wisły, mamy nadzieję na podjęcie działań zgodnych z oczekiwaniami środowisk reprezentowanych na konferencji.

 

Centrum Olimpijskie w Warszawie, miejsce Ogólnopolskiego Spotkania Roku Rzeki Wisły