Agenda OSK 17.09.2016

Obecność na spotkaniu potwierdziło ponad 100 reprezentantów znad  całej Wisły oraz przedstawiciele Sejmu RP, ministerstw, samorządów nadwiślańskich i wojewódzkich.  Celem jest przedstawienie działań, synchronizacja planów, wyłonienie liderów i inicjatyw, które uzyskają wsparcie całej społeczności. Czas na działania i budżety.  I czas na współpracę, aby razem budować dobrą markę rzeki Wisły.


Osoby jeszcze niezgłoszone proszone są o rejestrację: formularz

OSK agenda

zobacz: Jak dotrzeć do PKOL?