AWoM dla nauczycieli

STUDIA PODYPLOMOWE „CZŁOWIEK-MIASTO-ŚRODOWISKO” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – PROPOZYCJA DLA NAUCZYCIELI 🙂

WisłaPPP1

W przypadku zainteresowania większej grupy istnieje możliwość wyodrębnienia osobnej grupy obejmującej dodatkowo narzędzia dydaktyczne i elementy zatwierdzone przez MEN, a dodatkowo skupionej na publikacji konkretnych scenariuszy lekcji. Przy braku odpowiedniej ilości uczestników grupa nauczycielska zostanie zintegrowana z pozostałymi uczestnikami studiów, z możliwością fakultatywnego rozszerzenia materiałów w trakcie semestrów.

Specjalizacja w grupie nauczycielskiej (kadry dla szkół):

  • Warunek: zebranie grupy zainteresowanych.
  • Ukierunkowanie na wsparcie  szkół, gmin i placówek kulturalno-oświatowych – przygotowanie kadr w promocji regionu w ramach istniejących podstaw programowych.
  •  Proponowane programy są specjalnie przygotowane pod kątem  zdobycia i wykorzystania wiedzy o regionach położonych wzdłuż Wisły jako jednej z istotniejszych osi geograficznych i kulturowych Polski, zarządzaniu tą wiedzą i wdrażaniu w życie kształtując rozwój lokalnych społeczności. Co istotne, wiedza ta może być przekazywana uczniom na  lekcjach nie tylko historii, geografii, przyrody, ale na wszystkich wymienionych przedmiotach szkolnych inspirując uczniów do poznania w praktyce wartości wiedzy zdobytej w szkole.

Formy prowadzenia zajęć:

  • Poznanie regionu z pozycji historii, geografii, nauk o środowisku, wiedzy o społeczeństwie, ale również z pozycji matematyki, fizyki, chemii, informatyki czy plastyki.
  • Oprócz klasycznych wykładów, seminariów będą prowadzone również zajęcia praktyczne z analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych (w tym z obszaru, na którym znajduje się szkoła), a nawet pierwsze w Polsce zajęcia z bezzałogowymi dronami pozwalającymi dokonywać dokumentacji lotniczej nie tylko w zakresie widzialnym, ale również w zakresie termalnym. Uczniowie będą więc mogli odbywać lekcje z geografii, historii, przyrody z lokalizacją wydarzeń i zjawisk na autentycznych zdjęciach satelitarnych bądź lotniczych własnego regionu. Ta wiedza i możliwości stanowią nieoceniony materiał dydaktyczny dla nauczycieli i uczniów.
  • W ramach zajęć planujemy opublikowanie przygotowanych przez nauczycieli w trakcie zajęć scenariuszy lekcji opartych o wiedzę przedmiotową, ale odnoszących się do obszaru konkretnej gminy czy nawet szkoły. W ten sposób nie tylko sami nauczyciele stanę się współautorami podręcznika z prowadzonego przez siebie przedmiotu, co będzie liczyć się w ich dorobku, ale również szkoły i gminy i ich dokonania dzięki takim scenariuszom będą promowane w skali ogólnopolskiej.

inne linki:

Opis studiów
Semestry, zajęcia, warunki
Zapisy