AWoM informacje o zapisach

STUDIA PODYPLOMOWE „CZŁOWIEK-MIASTO-ŚRODOWISKO” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO – ZAJĘCIA I ZAPISY

 

Organizacja studiów:

 • uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • wydział: Wydział Biologii UW
 • placówka organizująca: Akademia Wiedzy o Mieście
 • nazwa studiów: Człowiek-Miasto-Środowisko
 • kierownik studiów:  dr Marek Ostrowski

 

Semestry i terminy zajęć:

 • 3 semestry półroczne/210 godzin
 • start  na początku października 2014
 • zajęcia będą odbywały się albo we wtorki w godz. popołudniowych albo w soboty zależnie od liczby zgłoszeń i zasięgu dojazdu jego uczestników (do wspólnego ustalenia).

 

Koszty:

 • Koszt studiów podyplomowych wynosi 30 % rzeczywistych kosztów i wynosi łącznie 1280 pln za trzy semestry.
 • W momencie zgłoszenia należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić na konto 25 % kosztów tj. 320 pln.

  Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
  04 1160 2202 0000 0000 6084 9317
  z dopiskiem UW-CMS

 • W proponowanej cenie 1280 PLN zapisy będą przyjmowane tylko do połowy maja i w tym okresie miejsca dla kandydatów zgłaszanych przez nadwiślańskie gminy są gwarantowane.

 

Rejestracja kandydatów:

 • Zgłoszenia na studia podyplomowe: Formularz (Rok Rzeki Wisły) zapewnia miejsce na liście.
 • Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elektronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumentów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach.  Przesyłanie dokumentacji oraz wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na adres mailowy: studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl lub adres kierownika studiów m.ostrowski@biol.uw.edu.pl

Więcej informacji o programie http://podyplomowe.varsovia.pl/.

inne linki:
Opis studiów
Kadra dla szkół  i ośrodków kultury
Zapisy