AWoM studia podyplomowe

pp-31-25190-wisla-przelom-ostrowski-marek _small

STUDIA PODYPLOMOWE „CZŁOWIEK-MIASTO-ŚRODOWISKO” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Jednym z kluczowych zadań  Społecznego Komitetu  Obchodów Roku Rzeki Wisły jest inicjalizowanie i motywowanie przedsięwzięć mających na celu „strukturalną”  zmianę podejścia Polaków do Wisły.  Chcemy mobilizować  lokalne społeczności i razem poszukiwać płaszczyzny współdziałania  z samorządami i instytucjami związanymi z rzeką. Do tego jest potrzebny wspólny „wiślany” język, który powinien być odpowiedzialny, rzeczowy, merytoryczny. I potrzebne są kadry operujące tym językiem.   Dużą rolę odgrywają tu obecni specjaliści-  doświadczeni i pewni w swoim fachu.  Ale bardzo ważne jest również wykształcenie nowej, interdyscyplinarnej grupy  urzędników, działaczy, nauczycieli, społeczników, którzy operowaliby wszechstronną,  konkretną i umocowaną w realiach współczesności wiedzą.  Bo potrzebujemy przy Wiśle coraz więcej  ludzi decyzyjnych i na czasie- czyli operujących nowoczesnymi  technikami  i   świadomych obecnych wyzwań. Ludzi z wizją rozwoju na rzece, ale  i świadomością potrzeb swoich lokalnych społeczności. Dysponujących  merytorycznymi argumentami, ale również reprezentujących swoje miejscowości. Potrafiących  oceniać i tworzyć własne plany. Gruntowna wiedza o Wiśle na poziomie lokalnym pozwoli uniknąć błędów przeszłości.

Zgodnie z takim założeniem powstał plan specjalnej edycji studiów podyplomowych „Człowiek- Miasto- Środowisko” Uniwersytetu Warszawskiego, dedykowanej województwom i gminom nadwiślańskim. Studia  ukierunkowane są  na  historię i zagospodarowanie Wisły w jej środkowym biegu, zajmują się  jej środowiskiem przyrodniczym (w tym hydrologią, geologią itd.), historią gospodarczą i polityczną, historią lokalną  oraz potencjałem miejscowości ulokowanych w jej dorzeczu. Pozwolą nie tylko pogłębić własną wiedzę i uzyskać dyplom studiów podyplomowych, ale również niedużym kosztem, ale za to w znaczącym stopniu wspomóc gminy, ośrodki samorządowe, kuratoria, szkoły czy ośrodki kultury niedostępną wiedzą, nieupublicznianymi materiałami, technologiami i programami edukacyjnymi o uznanym, europejskim poziomie.  Zapewnią kadrę o świeżym, „wiślanym” spojrzeniu. Ponadto  program przewiduje nie tylko jednokierunkowe przekazywanie wiedzy, ale również dzielenie się wiedzą o swoich miejscowościach przez samych słuchaczy, co na takim forum stanowi niepowtarzalną możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, ale i promocji własnego regionu, szkoły, centrum kulturalnego, ośrodków turystycznych i rekreacyjnych. Studia realizuje  Akademia Wiedzy o Mieście – renomowana i wyróżniana na arenie międzynarodowej.

Trzysemestralne studia kosztują tylko 1280 PLN, gdyż wielu znakomitych wykładowców postanowiło swoją wiedzę udostępnić honorowo – wspierając społecznie Rok Rzeki Wisły 2017. Rozpoczną się  w październiku 2014. Ilość miejsc jest ograniczona. Zobacz program studiów.

pp-32-powodz-wisla-ostrowski-marek _small

Proponujemy, w miarę możliwości,  tworzenie własnej kadry- grup 3..6 osobowych – nauczycieli różnych przedmiotów oraz przedstawicieli wydziałów planowania i gospodarki przestrzennej, środowiska, inwestycji miejskich i gminnych, kandydatów na radnych oraz chociaż jedna osoba z lokalnych ośrodków kultury.  Kilkuosobowe grupy stworzą większe możliwości skutecznego współdziałania i wykorzystania zdobytych kwalifikacji na Państwa terenie.  Program studiów ma na celu tworzenie nowych możliwości gospodarczych regionów powiązanych kulturowo i gospodarczo z Wisłą, uaktywnienie lokalnych środowisk. Otworzy też nowe perspektywy  w działalności edukacyjnej – nauczaniu powiązanym z lokalnym środowiskiem, co przełoży się bezpośrednio na wyższy poziom wiedzy uczniów i ich zaangażowanie w budowanie lokalnej społeczności. A więc pozwoli myśleć nie tylko w kategoriach Roku Rzeki Wisły 2017, ale i potencjału intelektualnego i rozwoju gospodarczego w kolejnym pokoleniu.

ZAPISY na studia podyplomowe: Formularz   lub bezpośrednio pod adresem http://www.projektwarszawa.org/menu.html

 

inne linki:

Kadra dla szkół  i ośrodków kultury
Semestry, zajęcia, warunki
Zapisy