EKSPEDYCJA – zieleń


kiedy: maj- październik 2024
To dwugodzinne rejsy tematyczne prawdziwą rzeczną łodzią tradycyjną – batem wiślanym ze sternikiem w roli przewodnika, połączone z odwiedzinami/poznaniem wybranych miejsc szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo (starorzecza, łachy, piaszczyste ławice lub rzeczne wyspy w obrębie miasta).POPŁYŃ Z NAMI
ŁĘGI WARSZAWSKIE:

To nasza Warszawska Amazonia. Obszar chroniony Natura 2000 na terenie miasta. Starorzecze, położone pomiędzy linią brzegową a wałami przeciwpowodziowymi, regularnie zalewane wodą. Ostoja wielu gatunków ptaków, zwierząt i roślin, w tym rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Idealne miejsce na spacery, rowery i obserwacje przyrody.

RYTMAN:

Drewniana, płaskodenna łódź typu bat (dawniej takim podróżowano i przewożono piasek) o długości 12 m i szerokości 2 m. Wykonana w sposób tradycyjny z zachowaniem technik i metod niezmiennych od kilku pokoleń. Pływa się stabilnie, bezpiecznie i komfortowo. Chętnie wykorzystywana do projektów ekologicznych i edukacyjnych.


Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.

ZGŁOŚ SIĘ

Wybierz pasujący termin i podaj termin opcjonalny. Możesz też zgłosić grupę do łącznie 4 osób. Podanie kontaktu telefonicznego ułatwia koordynację listy pasażerów w przypadku zmian lub dodatkowych warunków.

Uwaga: Teraz na podany adres e-mail otrzymasz tylko automatyczne potwierdzenie wysłania formularza. Jeśli będą wolne miejsca- osobnym e-mailem z tytułem „potwierdzenie rezerwacja” – przyślemy dokładną informację na temat godziny i miejsca startu rejsu.