Wisła, godzina 'W’ 1944-2022 – video

To coroczne wydarzenie w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ,  organizowane przez fundację Rok Rzeki Wisły wraz z wiślanymi środowiskami wodniackimi. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział – w tym gościom przybyłym spoza Warszawy. ⚓
Szczególne podziękowania ludziom fundacji, armatorom, sternikom, kapitanom, służbom rzecznym, operatorom, reporterom za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia oraz wszystkim przyjaciołom fundacji za pomoc w realizacji tego pięknego przedsięwzięcia.


Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji: Creative Commons CC BY-ND 3.0 PL


Projekt Wisła godzina W – Rejs Powstańczy 2022 to cykl rejsów historycznych oraz uroczysty rejs 1.08.2022 i spotkanie ludzi Wisły w Warszawie – czyli działań przypominających o przebiegu Powstania 1944 nad Wisłą. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”