Wisła Bliska 2024

Dzięki pozyskanym przez naszą Fundację grantom te działania są dla warszawiaków bezpłatne. Możesz się odwdzięczyć pracą wolontariacką, zaangażowaniem w działania fundacji lub dobrym słowem !
Wisła Bliska to cykl rejsów tematycznych, działania animacyjne na rzece i działania informacyjne mające na celu przekonanie warszawiaków, że Wisła przepływa bardzo blisko nich i że warto nad nią stale bywać.
Bezpłatne rejsy: 1-godzinne wycieczki Darem Mazowsza, 2-godzinne ekspedycje Rytmanem, 5-godzinne rubieże Rytmanem, Laboratoria dla szkół, szkolenia wodniackie i praca w fundacji.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa