Dzielimy się doświadczeniem! – folder dobrych praktyk

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać.  Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju.


Dzielimy się wiedzą!

Wspólnie opracowaliśmy folder dobrych praktyk prezentujący inicjatywy zrealizowane w trakcie projektu.


Kaliszany: Wisła – ptaki i ludzie

W ramach flisu to właśnie w Kaliszanach zamierzaliśmy opowiedzieć, jak płynąć Wisłą, nie niszcząc rezerwatów i nie szkodząc zwierzętom. Na spotkanie na wyspie zaprosiliśmy ludzi, którym los rzeki naturalnej i bogatej ekologicznie nie jest obcy. Odwiedziliśmy  prawdziwy ptasi raj, choć pogoda trochę pokrzyżowała plany- padał rzęsisty deszcz…


Magnuszew – Rok Rzeki Wisły w gminie

W ramach flisu wspominaliśmy historie – te indywidualne, kiedy rzeka była bardziej dostępna i obcowanie z nią było czymś naturalnym, ale też te bardziej ogólne – w skansenie bojowym. Dla mieszkańców gminy i uczestników Flisu zorganizowano wycieczkę po gminie z przewodnikiem.


Królewski Las –  rewitalizacja starego portu, piesza trasa do Czerska, Port Góra Kalwaria

Osią projektu była wspólna analiza miejscowych planów dotyczących budowy nowych hubów i tras turystycznych. Skupiliśmy się na trzech elementach: wykorzystanie potencjału portu w Królewskim Lesie,  zbadanie nowej trasy od Wisły do Zamku w Czersku oraz analiza potencjału istniejącego portu w Górze Kalwarii.


Smoszewo –  integracja lokalna, budowa oferty wspólnej z innymi uczestnikami projektu

Początkowo kluczem planowanych działań było otwarcie nowego pomostu oraz organizacja plaży i przestrzeni publicznej wokół niej. Szybko jednak okazało się, że integracja lokalna w naturalny i nieprzymuszony sposób może obejmować również okoliczne miejscowości wzdłuż rzeki. Podczas Flisu skupiono się na wzmocnieniu elementów łączących- Smoszewo było pierwsze na trasie „Wiślanych Spotkań” i wykorzystano to do stworzenia pierwszego podczas projektu  „spotkania płynącego”, kiedy mieszkańcy odwiedzają się przypływając do siebie z Wisły.


Leoncin – integracja lokalna, budowa oferty wspólnej z innymi uczestnikami projektu

Leoncin, Secymin, Wychódźc stały się centrum integracji lokalnej, zaś organizowana w ramach akcji Obywatel Rzeki Wisły impreza „Wiślane Spotkania” zmobilizowała społeczności kilku gmin. Synergia we współpracy liderów ze Smoszewa, Leoncina i Czerwińska doprowadziła do konkretnych deklaracji na poziomie samorządowym i ustalenia kierunku dalszej współpracy w sprawie Wisły.


Czerwińsk – prezentacja, nacisk na dziedzictwo kulturalne  i potencjał lokalny

Czerwińsk dołączył do „Wiślanych Spotkań” m.in. poprzez prezentację potencjału działań lokalnych. Grupa działaczy jest tu liczniejsza niż w innych punktach, więc Spotkania były okazją do wypróbowania ludzi „w akcji”.


Dobrzyków/Jordanów – ludzie Wisły dla społeczności lokalnej

Elementem spajającym działań była historia lokalna związana z Wisłą, prezentowana przy okazji remontu i udostępnienia zabytkowego „krzyża marynarzy”. To stanowi punkt wyjścia do kolejnych planów…


Stara Biała/Murzynowo – od sprzątania po średniowiecze

Wyruszono od lokalnych działań pro-ekologicznych, jednak Flis stał się pretekstem do spotkania jeszcze innej grupy, o zainteresowaniach historycznych i zawiązania dalszej współpracy w postaci nieformalnej jeszcze Grupy Pasjonatów Średniowiecza


Nowy Duninów –  spotkanie z dziećmi

Wydarzenia w Nowym Duninowie poszły zupełnie innym tokiem, niż to początkowo zakładano. Wychodzi jednak na to, że w ten sposób ze spotkania i  pływania po Wiśle mogło skorzystać dużo więcej osób …


Glewo/Dobrzyń nad Wisłą – dźwięki i smaki Wisły

Sam Flis był tylko pretekstem do spotkania i wymiany doświadczeń, jednak centrum wydarzeń przesunęło się na wrzesień. Wtedy też okazało się, że istnieją konkretne możliwości zawiązania współpracy z liderami ORW z okolicy…


Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz wsparty przez Fundację PZU.